Wegenbelasting

Vrijwel iedere Nederlander die een eigen auto bezit, moet wegenbelasting betalen. Officieel heet deze belasting motorrijtuigenbelasting, maar in de volksmond wordt het meestal wegenbelasting genoemd. Met eigen auto wordt bedoeld dat de auto op jouw naam staat. Het gaat dan om auto’s tot en met 25 jaar oud.

Wegenbelasting geldt niet alleen voor auto’s, maar ook voor andere voertuigen met een motor. Het maakt hierbij niet uit of en hoe vaak je het voertuig gebruikt. Je betaalt de belasting, omdat je de auto in je bezit hebt (houderschapsbelasting).

Hoogte wegenbelasting

De Belastingdienst int de wegenbelasting. De som die je aan wegenbelasting moet betalen is een optelsom van de motorrijtuigenbelasting opgelegd door de regering plus de ‘provinciale opcenten’. Dit is een bedrag dat per provincie kan verschillen. De opbrengst van de provinciale opcenten gaat naar de provincie en de rest van de wegenbelasting is voor de centrale overheid.

Hoeveel je precies moet betalen aan motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van:

  • Soort voertuig
  • Gewicht
  • Soort brandstof
  • Provincie waar de bezitter woont

Belasting betalen voor de auto

Doel motorrijtuigenbelasting

De wegenbelasting werd ooit ingevoerd, omdat de overheid van de opbrengst van deze belasting het onderhoud van het Nederlandse wegennet wilde financieren. Het was toen dus een vorm van doelbelasting: de gebruiker betaalt voor de infrastructuur. Vandaag de dag is de wegenbelasting geen doelbelasting meer. De opbrengst uit de belasting wordt nu door de provincie en het Rijk gebruikt voor zogenaamde algemene doeleinden. Ook zijn er tegenwoordig veel milieu zuinige wegenbelastingvrije auto’s waarvoor kortingen gelden.

Geen wegenbelasting

In een aantal gevallen hoeft de bezitter van een auto minder of geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Zo zijn bezitters van oldtimers vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Een oldtimer is een auto van 25 jaar of ouder.

Daarnaast wordt het gebruik van milieuvriendelijkere auto’s en andere voertuigen door de overheid aangemoedigd door middel van korting op de wegenbelasting. Met een zeer groene auto kan het zelfs zijn dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen. De CO2‚‚ uitstoot van de auto is de bepalende factor als het gaat om milieuvriendelijkheid. Hoe lager deze uitstoot, hoe milieuvriendelijker de auto. Tot slot kunnen ook invaliden en ondernemers rekenen op korting en/of vrijstellingen op de wegenbelasting voor hun (bestel)auto’s.